Εστιατόριο Μαγαζές
Ιδιοκτήτης - Υπεύθυνος : Στέφανος Αλεξάνδρου

Koρρησία - Κέα - 84002 Κυκλάδες
Tel. +30 22880 21104
Email info@magazes.gr
Εστιατόριο Μαγαζές
Ιδιοκτήτης - Υπεύθυνος : Στέφανος Αλεξάνδρου

Koρρησία - Κέα - 84002 Κυκλάδες
Tel. +30 22880 21104
Email info@magazes.gr
Website www.magazes.gr